Biznesa filozofija: Inovācijas, neatlaidība un godīgums

Vīzija

Būt konkurētspējīgākajam tērauda uzņēmumam pasaulē

Misija

Būt par nākotnes tērauda rūpniecības līderi

Kultūras izpratne

Zināšanas un darbība

Korporatīvo kultūru